Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

15       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
2014-05-01
W+0.5
   
 Wang Chenxing (5p)
2013-12-15
W+10.5
   
 Xie Yimin (6p)
 Wang Chenxing (5p)
2012-04-08
B+R
   
 Wang Chenxing (2p)
 Kim Hyeoimin (6p)
2012-02-07
B+R
   
 Wang Chenxing (2p)
 Kim Hyeoimin (6p)
2012-02-07
B+R
   
 Park Jiyun (2P)
 Wang Chenxing (2P)
2012-02-05
W+R
   
 Hei Jiajia (?)
 Wang Chenxing (2p)
2010-10-04
W+R
   
 Wang Chenxing (2p)
2010-10-03
W+R
   
 Lee Sula (?)
 Wang Chenxing (2p)
2010-09-11
B+R
   
 Song Ronghui (5p)
 Wang Chenxing (2p)
2010-09-05
B+R
   
 Wang Chenxing (2p)
 Fan Yunruo (?)
2010-06-29
W+R
   
 Wang Chenxing (2p)
 Tang Yi (2p)
2010-06-13
W+R
   
 Huang Chen (5p)
 Wang Chenxing (2p)
2010-05-30
B+R
   
 Wang Chenxing (2p)
 Gui Wenbo (4p)
2010-05-26
W+R
   
 Wang Chenxing (2p)
 Tao Xinran (3p)
2010-05-25
B+1.5