Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

99       KR-Council Russia 2011   SMI Karsinta 2011-II   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Yamada Kimio (8p)
 Takao Shinji (8p)
2004-09-26
W+R
   
 Yamada Kimio (8p)
 Kono Rin (7p)
2004-09-19
B+4.5
   
 Cho Sonjin (9p)
 Takao Shinji (8p)
2004-09-17
W+7.5
   
 O Meien (9p)
 Cho Sonjin (9p)
2004-09-12
W+7.5
   
 Cho Chikun (9p)
 Yamada Kimio (8p)
2004-09-10
W+0.5
   
 Takao Shinji (8p)
2004-09-05
W+R
   
 Kono Rin (7p)
2004-09-03
B+R
   
 Yamada Kimio (8p)
2004-08-29
B+R
   
2004-08-27
B+R
   
 O Meien (9p)
 Kim Sujun (7p)
2004-08-22
B+R
   
 Cho Sonjin (9p)
2004-08-20
W+R
   
 Kono Rin (7p)
2004-08-15
W+3.5
   
 Takao Shinji (8p)
2004-08-13
W+R
   
 Kato Atsushi (8p)
 Cho Chikun (9p)
2004-08-08
W+R
   
 Kato Masao (9p)
2004-08-06
B+6.5
   
 Rin Kaiho (9p)
2004-04-05
B+R
   
 Hane Naoki (9p)
 Takao Shinji (8p)
2004-04-05
W+0.5
   
 O Meien (9p)
2004-03-29
W+R
   
 Ishii Kunio (9p)
2004-03-29
W+R
   
 Otake Hideo (9p)
2004-03-08
B+R