Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

10       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 Gueon Hyojin (2p)
 Xu Ying (3p)
2001-04-15
W+4.5
   
 Li Chunhua (4p)
 Park Shiun (3p)
2001-04-15
W+R
   
 Cho Hyeyeon (3p)
 Zhang Xuan (8p)
2001-04-15
W+0.5
   
 Hua Xueming (7p)
 Lee Yongshin (2p)
2001-04-15
B+7.5
   
 Huang Yan (3p)
 Yang Hui (8p)
2001-04-15
B+1.5
   
 Hua Xueming (7p)
 Park Shiun (3p)
2001-04-13
W+R
   
 Lee Yongshin (2p)
 Xu Ying (3p)
2001-04-13
W+R
   
 Zhang Xuan (8p)
 Gueon Hyojin (2p)
2001-04-13
B+R
   
 Yang Hui (8p)
 Cho Hyeyeon (3p)
2001-04-13
W+0.5
   
 Huang Yan (3p)
 Li Chunhua (4p)
2001-04-13
W+R