Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

162       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Chang Hao (9p)
 Zhao Xinghua (2p)
2001-11-29
B+R
   
 Liu Xing (6p)
2001-11-22
B+R
   
 Liu Xing (6p)
 Jiang Zhujiu (9p)
2001-10-25
B+R
   
 Luo Xihe (8p)
 Liao Guiyong (9p)
2001-10-14
W+R
   
 Lin Zhaohua (6p)
 Liu Xing (6p)
2001-10-14
B+R
   
 Peng Quan (4p)
 Li Huasong (4p)
2001-10-14
B+5.5
   
 Xu Shuxiang (5p)
2001-10-14
W+R
   
 Wang Lei (s) (3p)
 Wang Yao (4p)
2001-09-10
W+R
   
 Luo Xihe (8p)
 Wang Yuhui (7p)
2001-09-10
W+2.5
   
 Zhao Shouxun (2p)
 Liu Xing (6p)
2001-09-10
W+R
   
 Rui Naiwei (9p)
 Lin Feng (5p)
2001-09-10
W+R
   
 Kong Jie (6p)
 Liu Shizhen (6p)
2001-09-10
W+R
   
 Dong Yan (7p)
 Wang Lei (b) (8p)
2001-09-10
W+R
   
 Nie Weiping (9p)
2001-09-10
W+2.5
   
 Ding Wei (8p)
 Li Junkai (5p)
2001-09-10
B+R
   
 Peng Quan (4p)
2001-09-10
W+3.5
   
 Duan Rong (7p)
 Zhao Xinghua (3p)
2001-09-10
W+R
   
 Peng Quan (4p)
2001-09-06
B+R
   
 Wang Xi (4p)
 Luo Xihe (8p)
2001-09-06
W+R
   
 Zou Junjie (5p)
 Dong Yan (7p)
2001-09-06
W+R