Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

7       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Mito Yukari (3p)
 Arai Miyu (?)
2018-12-07
   
 Mito Yukari (3p)
 Arai Miyu (?)
2018-12-07
   
 Mito Yukari (3p)
 Yoshida Mika (8p)
2018-03-01
   
 Wang Jingyi (2p)
 Mito Yukari (3p)
2017-04-06
   
 Mito Yukari (3p)
 Shigeno Yuki (2p)
2010-11-04
   
 Mito Yukari (3p)
2010-01-07
   
 Mito Yukari (3p)
 Izawa Akino (3p)
2004-12-01