Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

27       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Rui Naiwei (9p)
 Xu Ying (5p)
2007-10-30
   
 Xu Ying (5p)
2007-10-29
   
 Xu Ying (5p)
2007-04-04
   
 Xu Ying (5p)
 Zheng Yan (2p)
2006-09-01
   
 Tang Yi (2p)
 Xu Ying (5p)
2006-08-31
   
 Xu Ying (5p)
 Zhang Rui (1p)
2006-07-31
   
 Xu Ying (5p)
 Luo Xihe (9p)
2006-01-23
   
 Duan Rong (7p)
 Xu Ying (5p)
2005-01-25
   
 Xu Ying (5p)
 Park Shiun (5p)
2005-01-18
   
 Xu Ying (5p)
2005-01-17
   
 Xu Ying (5p)
2004-12-24
   
 Nie Weiping (9p)
 Xu Ying (5p)
2004-07-08
   
 Meng Zhaoyu (2p)
 Xu Ying (5p)
2003-04-08
   
 Tang Ying (1p)
 Xu Ying (5p)
2003-04-05
   
 Park Shiun (3p)
 Xu Ying (8p)
2002-01-29
   
 Inori Yoko (5p)
 Xu Ying (3p)
2001-06-29
   
 Xu Ying (3p)
 Inori Yoko (5p)
2001-06-28
   
 Inori Yoko (5p)
 Xu Ying (3p)
2001-06-27
   
 Gueon Hyojin (2p)
 Xu Ying (3p)
2001-04-15
   
 Lee Yongshin (2p)
 Xu Ying (3p)
2001-04-13