Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

15934       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
2018-08-20
black 44.5 win
   
 ÀîÊ¥Ô× (¾Å¶Î)
 ËλÛÁì (¶þ¶Î)
2018-08-20
ºÚÖÐÅÌʤ
   
2018-08-19
black 0 points win
   
2018-08-18
white 12.5 win
   
 You
 You
2018-08-17
B+Resign
   
2018-08-17
black wins by resignation
   
2018-08-17
white 4.5 win
   
2018-08-16
white wins by time
   
 noone (4瀛?)
 chinense (4瀛?)
2018-08-15
B+R
   
 Human (2 dan)
2018-08-15
W+45.5
   
 Human (2 dan)
2018-08-15
W+45.5
   
2018-08-15
흑 불계승
   
2018-08-14
white wins by resignation
   
 Human (1 dan)
2018-08-12
W+R
   
 Human (Tygem 1 da)
2018-08-12
W+R
   
 smontiel (4d)
2018-08-12
B+28.50
   
 gustavo (11k)
2018-08-12
W+132.50
   
2018-08-12
B+128.50
   
 orza (2k)
 smontiel (4d)
2018-08-12
   
 gustavo (11k)
2018-08-12
B+30.50