Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

57       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Dang Yifei (9p)
 Chen Yunong (6p)
2022-09-20
B+R
   
 Chen Yunong (6p)
 Yi Lingtao (8p)
2022-09-09
B+R
   
 Chen Yunong (6p)
 Gu Lingyi (7p)
2022-08-25
B+R
   
 Peng Liyao (8p)
 Chen Yunong (6p)
2022-08-09
W+1.5
   
 Peng Liyao (8p)
 Chen Yunong (6p)
2022-08-09
W+1.5
   
 Peng Liyao (8p)
 Chen Yunong (6p)
2022-08-09
W+1.5
   
 Mi Yuting (9p)
 Chen Yunong (6p)
2022-08-08
W+0.5
   
 Chen Yunong (6p)
 Byun Sangil (9p)
2022-08-04
W+R
   
 Chen Yunong (6p)
 Tan Xiao (9p)
2022-08-03
W+R
   
 Chen Yunong (6p)
 Tan Xiao (9p)
2022-08-03
W+R
   
 Chen Yunong (6p)
 Tan Xiao (9p)
2022-08-03
W+R
   
 Dang Yifei (9p)
 Chen Yunong (6p)
2021-06-09
B+3.5
   
 Dang Yifei (9p)
 Chen Yunong (6p)
2021-06-09
B+3.5
   
 Chen Yunong (6p)
 Byun Sangil (9p)
2021-06-08
W+R
   
 Chen Yunong (6p)
 Byun Sangil (9p)
2021-06-08
W+R
   
 Chen Yunong (6p)
 Byun Sangil (9p)
2021-06-08
W+R
   
 Chen Yunong (6p)
 Byun Sangil (9p)
2021-06-08
W+R
   
 Tang Weixing (9p)
 Chen Yunong (5p)
2021-05-12
W+R
   
 Tang Weixing (9p)
 Chen Yunong (5p)
2021-05-12
W+R
   
 Chen Yunong (5p)
 Shin Minjun (9p)
2021-05-11
W+R