Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

112       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 Chen Xian (6p)
 Han Yizhou (7p)
2018-09-22
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Li Weiqing (6p)
2018-09-20
W+R
   
 Yan Zaiming (5p)
 Han Yizhou (7p)
2018-09-19
W+1.5
   
 Han Yizhou (7p)
 Jiang Qirun (5p)
2018-09-16
B+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Luo Yan (3p)
2018-09-15
B+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Dang Yifei (9p)
2018-09-12
B+R
   
 Gu Li (9p)
 Han Yizhou (7p)
2018-09-10
W+R
   
 Wu Guangya (7p)
 Han Yizhou (7p)
2018-09-08
W+R
   
 Yi Lingtao (6p)
 Han Yizhou (7p)
2018-08-28
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Zhou Ruiyang (9p)
2018-08-13
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Li Weiqing (5p)
2018-08-06
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Jiang Weijie (9p)
2018-07-16
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Hu Yuhan (5p)
2018-06-25
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Sun Tengyu (7p)
2018-06-02
B+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Xie Ke (5p)
2018-05-21
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Tao Xinran (6p)
2018-05-16
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
2018-05-14
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Li Xuanhao (7p)
2018-05-11
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Li Xuanhao (7p)
2018-05-11
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Li Xuanhao (7p)
2018-05-11
W+R