Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

271       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Mi Yuting (?)
 Fan Yin (?)
2024-06-19
B+R
   
 Fan Yin (?)
 Lian Xiao (?)
2024-06-16
W+R
   
 Fan Yin (?)
 Li Xuanhao (?)
2024-06-14
B+R
   
 Fan Yin (?)
 Chen Xian (?)
2024-06-13
B+R
   
 Fan Yin (?)
 Xu Jiayang (?)
2024-06-12
B+0.75
   
 Fan Yin (?)
2024-06-10
B+R
   
 Fan Yin (?)
2024-06-03
B+R
   
 Fan Yin (?)
2024-05-29
B+R
   
 Fan Yin (?)
 Tuo Jiaxi (?)
2024-04-01
W+0.25
   
 Fan Yin (?)
 Gu Lingyi (?)
2024-03-17
W+0.25
   
 Fan Yin (?)
2024-02-03
B+R
   
 Fan Yin (?)
2024-02-01
B+0.75
   
 Shi Yue (?)
 Fan Yin (?)
2024-01-31
W+R
   
 Fan Yin (?)
2024-01-29
W+R
   
 Tao Xinran (?)
 Fan Yin (?)
2024-01-22
B+R
   
 Fan Yin (?)
2024-01-16
B+R
   
 Tuo Jiaxi (?)
 Fan Yin (?)
2024-01-10
W+R
   
 Fan Yin (?)
2024-01-05
W+R
   
 Fan Yin (?)
2023-12-21
W+R
   
 Fan Yin (?)
2023-12-06
W+R