Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

34       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Cho Chien (2p)
2019-03-28
   
2017-09-21
   
 Otake Hideo (9p)
2017-06-01
   
2013-01-28
   
 Akiyama Jiro (8p)
2012-09-13
   
 Akiyama Jiro (8p)
2012-09-13
   
2012-06-21
   
 Kudo Norio (9p)
2012-03-08
   
 Ishii Kunio (9p)
2012-02-06
   
 Ryu Shikun (9p)
2011-08-25
   
2011-06-16
   
2011-02-28
   
2011-01-27
   
 Iyama Yuuta (9p)
2010-01-14
   
 Shuto Shun (6p)
2009-04-09
   
2009-02-05
   
 Cho Sonjin (9p)
2008-10-09
   
2008-08-21
   
2008-07-10
   
2008-02-14