Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

47       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Zhan Ying (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2021-12-27
B+3.5
   
 Zhang Zihan (3p)
 Zhan Ying (2p)
2021-12-25
B+R
   
 Wang Shuang (4p)
 Zhan Ying (2p)
2021-12-24
B+R
   
 Zhan Ying (2p)
 Li He (5p)
2021-05-19
W+R
   
 Zhan Ying (2p)
 Yu Zhiying (6p)
2021-05-17
W+R
   
 Zhan Ying (2p)
 Gao Xing (4p)
2021-05-15
W+R
   
 Zhan Ying (2p)
 Gao Xing (4p)
2021-05-15
W+R
   
 Zhan Ying (2p)
 Gao Xing (4p)
2021-05-15
W+R
   
 Zhan Ying (2p)
 Chen Yiming (4p)
2021-05-14
W+R
   
 Chen Yiming (4p)
 Zhan Ying (2p)
2020-11-24
B+1.5
   
 Chen Yiming (4p)
 Zhan Ying (2p)
2020-11-24
B+1.5
   
 Chen Yiming (4p)
 Zhan Ying (2p)
2020-11-24
B+1.5
   
 Zhan Ying (2p)
 Wang Shuang (4p)
2020-11-21
W+R
   
 Zhan Ying (2p)
 Wang Shuang (4p)
2020-11-21
W+R
   
 Zhan Ying (2p)
 Wang Shuang (4p)
2020-11-21
W+R
   
 Gao Xing (4p)
 Zhan Ying (2p)
2020-11-20
W+R
   
 Gao Xing (4p)
 Zhan Ying (2p)
2020-11-20
W+R
   
 Gao Xing (4p)
 Zhan Ying (2p)
2020-11-20
W+R
   
 Gao Xing (4p)
 Zhan Ying (2p)
2020-11-20
W+R
   
 Lu Jia (3p)
 Zhan Ying (2p)
2020-07-30
B+R