Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

39       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Hei Jiajia (6p)
2012-06-21
   
2012-05-24
   
 Lin Zhihan (9p)
2012-05-17
   
2012-04-10
   
 Zhou Yinnan (4p)
2012-02-23
   
 Dang Xiyun (?)
2011-08-28
   
2011-08-23
   
 Chen Yida (4p)
2011-08-16
   
2011-08-09
   
2011-07-03
   
 Zhou Junxun (9p)
2011-06-30
   
 Hei Jiajia (5p)
2011-06-23
   
 Hei Jiajia (5p)
2011-06-23
   
2011-05-31
   
 Zhou Junxun (9p)
2007-02-06
   
 Zhou Junxun (9p)
2006-07-30
   
 Chen Yixiang (1p)
2006-07-16
   
 Zhou Junxun (9p)
2006-04-25
   
2005-11-08
   
2005-08-09