Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

236       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Hei Jiajia (7p)
2022-08-01
W+0.5
   
 Rui Naiwei (9p)
 Hei Jiajia (7p)
2022-07-30
W+R
   
 Lu Jia (3p)
 Hei Jiajia (7p)
2021-05-20
B+R
   
 Lu Jia (3p)
 Hei Jiajia (7p)
2021-05-20
B+R
   
 Rui Naiwei (9p)
 Hei Jiajia (7p)
2021-03-27
B+R
   
 Rui Naiwei (9p)
 Hei Jiajia (7p)
2021-03-27
B+R
   
 Rui Naiwei (9p)
 Hei Jiajia (7p)
2021-03-27
B+R
   
 Hei Jiajia (7p)
 Wang Yubo (4p)
2021-03-26
B+R
   
 Li He (5p)
 Hei Jiajia (7p)
2019-10-30
B+R
   
 Rui Naiwei (9p)
 Hei Jiajia (7p)
2019-10-25
B+R
   
 Hei Jiajia (7p)
 Li Xiaoxi (3p)
2019-07-29
W+1.5
   
 Hei Jiajia (7p)
 Choi Jeong (9p)
2019-05-15
W+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Hei Jiajia (7p)
2019-05-15
B+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Hei Jiajia (7p)
2019-05-15
B+R
   
 Hei Jiajia (7p)
 Mukai Chiaki (5p)
2019-05-14
B+R
   
 Hei Jiajia (7p)
 Mukai Chiaki (5p)
2019-05-14
B+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Hei Jiajia (7p)
2019-05-12
B+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Hei Jiajia (7p)
2019-05-12
B+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Hei Jiajia (7p)
2019-05-12
B+R
   
 Hei Jiajia (7p)
 Choi Jeong (9p)
2019-05-11
W+R