Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

497       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Gu Lingyi (?)
 Yu Zhiying (?)
2024-01-13
   
 Gao Xing (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-12-14
   
 Li Kang (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-12-08
   
 Mi Yuting (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-11-30
   
 Yu Zhiying (?)
 Li He (?)
2023-11-27
   
 Yu Zhiying (?)
 Li He (?)
2023-11-27
   
 Yu Zhiying (?)
 Li He (?)
2023-11-24
   
 Yu Zhiying (?)
 Cao Youyin (?)
2023-10-27
   
 Yu Zhiying (?)
 Wang Yubo (?)
2023-10-27
   
 Yu Zhiying (?)
 Ye Gui (?)
2023-10-26
   
 Oh Yujin (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-10-03
   
 Yu Zhiying (?)
 Oh Yujin (?)
2023-09-30
   
 Gao Xing (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-09-15
   
 Yu Zhiying (?)
 Oh Yujin (?)
2023-08-28
   
 Yu Zhiying (?)
 Tang Yi (?)
2023-08-18
   
 Gao Xing (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-08-14
   
 Yu Zhiying (?)
2023-08-10
   
 Yu Zhiying (?)
 Rui Naiwei (?)
2023-08-08
   
 Yu Zhiying (?)
 Rui Naiwei (?)
2023-08-08
   
 Xu Jiayang (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-08-06