Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

172       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Yu Zhiying (?)
 Gao Xing (?)
2024-05-24
W+R
   
 Wang Yubo (?)
 Gao Xing (?)
2024-04-15
W+R
   
 Tang Yi (?)
 Gao Xing (?)
2024-04-14
W+R
   
 Li He (?)
 Gao Xing (?)
2024-04-13
W+0.25
   
 Gao Xing (?)
2023-12-17
W+0.25
   
 Gao Xing (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-12-14
W+R
   
 Li He (?)
 Gao Xing (?)
2023-11-06
B+R
   
 Gao Xing (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-09-15
W+R
   
 Li He (?)
 Gao Xing (?)
2023-08-29
W+R
   
 Gao Xing (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-08-14
W+0.25
   
 Tang Yi (?)
 Gao Xing (?)
2023-08-10
B+R
   
 Gao Xing (?)
 Hei Jiajia (?)
2023-07-20
W+1.25
   
 Gao Xing (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-06-18
W+R
   
 Gao Xing (?)
2023-06-13
B+R
   
 Tang Yi (?)
 Gao Xing (?)
2023-05-17
W+R
   
 Tang Yi (?)
 Gao Xing (?)
2023-05-17
W+R
   
 Kim Hyeoimin (9p)
 Gao Xing (4p)
2021-12-25
B+R
   
 Lu Jia (3p)
 Gao Xing (4p)
2021-05-18
W+R
   
 Lu Jia (3p)
 Gao Xing (4p)
2021-05-18
W+R
   
 Gao Xing (4p)
 Wang Yubo (4p)
2021-05-17
B+R