Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

254       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Tang Yi (?)
 Yu Zhiying (?)
2024-05-16
B+0.75
   
 Tang Yi (?)
 Yu Zhiying (?)
2024-05-10
W+R
   
 Oh Yujin (?)
 Tang Yi (?)
2024-04-15
B+0.75
   
 Tang Yi (?)
 Gao Xing (?)
2024-04-14
W+R
   
 Wang Yubo (?)
 Tang Yi (?)
2024-04-13
B+R
   
 Tang Yi (?)
 Wang Yubo (?)
2023-12-18
W+1.25
   
 Tang Yi (?)
2023-08-28
W+R
   
 Yu Zhiying (?)
 Tang Yi (?)
2023-08-18
B+R
   
 Tang Yi (?)
 Wang Yubo (?)
2023-08-14
B+2.75
   
 Tang Yi (?)
 Gao Xing (?)
2023-08-10
B+R
   
 Tang Yi (?)
2023-08-08
B+R
   
 Tang Yi (?)
 Oh Yujin (?)
2023-08-01
W+R
   
 Wang Yubo (?)
 Tang Yi (?)
2023-07-20
W+R
   
 Tang Yi (?)
 Rui Naiwei (?)
2023-07-14
B+0.25
   
 Tang Yi (?)
2023-05-18
W+R
   
 Tang Yi (?)
 Gao Xing (?)
2023-05-17
W+R
   
 Tang Yi (?)
 Gao Xing (?)
2023-05-17
W+R
   
 Tang Yi (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-05-15
W+R
   
 Oh Yujin (?)
 Tang Yi (?)
2023-05-14
B+R
   
 Song Ronghui (5p)
 Tang Yi (4p)
2021-05-20
W+R