Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

130       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Yan Huan (6p)
 Ying Yitao (4p)
2019-09-28
W+R
   
 Zhang Qiang (5p)
 Yan Huan (6p)
2018-09-19
W+R
   
 Zhang Qiang (5p)
 Yan Huan (6p)
2018-09-19
W+R
   
 Chen Seuyen (9p)
 Yan Huan (6p)
2018-06-19
B+R
   
 Chen Seuyen (9p)
 Yan Huan (6p)
2018-06-19
B+R
   
 Chen Seuyen (9p)
 Yan Huan (6p)
2018-06-19
B+R
   
 Yan Huan (6p)
 Chen Yaoye (9p)
2018-04-09
W+R
   
 Yan Huan (6p)
 Chen Yaoye (9p)
2018-04-09
W+R
   
 Yan Huan (6p)
 Han Sanghoon (8p)
2018-04-05
B+R
   
 Yan Huan (6p)
 Hu Yuhan (4p)
2017-09-22
W+R
   
 Yan Huan (?)
2017-06-12
B+R
   
 Yan Huan (?)
2017-06-08
B+R
   
 Yan Huan (6p)
2016-06-21
W+R
   
 Na Hyun (6p)
 Yan Huan (6p)
2016-06-17
B+R
   
 Yan Huan (5p)
 Meng Tailing (6p)
2016-06-01
W+R
   
 Yan Huan (6p)
2016-04-05
B+0.5
   
 Tan Xiao (7p)
 Yan Huan (5p)
2015-11-13
B+R
   
 Yan Huan (6p)
 Qiu Jun (9p)
2015-09-05
B+R
   
 Yan Huan (5p)
 An Dongxu (5p)
2015-07-14
W+R
   
 Fan Tingyu (9p)
 Yan Huan (5p)
2015-07-11
B+R