Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

210       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Lu Jia (?)
2023-12-16
   
 Li He (?)
 Lu Jia (?)
2023-10-29
   
 Lu Jia (?)
 Rui Naiwei (?)
2023-08-28
   
 Lu Jia (?)
 Li He (?)
2023-07-17
   
 Lu Jia (?)
 Yu Zhiying (?)
2023-06-25
   
 Lu Jia (3p)
 Hei Jiajia (7p)
2021-05-20
   
 Lu Jia (3p)
 Hei Jiajia (7p)
2021-05-20
   
 Lu Jia (3p)
2021-05-19
   
 Lu Jia (3p)
2021-05-19
   
 Lu Jia (3p)
 Gao Xing (4p)
2021-05-18
   
 Lu Jia (3p)
 Gao Xing (4p)
2021-05-18
   
 Lu Jia (3p)
 Cai Bihan (4p)
2021-05-17
   
 Lu Jia (3p)
 Li He (5p)
2021-03-29
   
 Lu Jia (3p)
 Li He (5p)
2021-03-29
   
 Yu Zhiying (6p)
 Lu Jia (3p)
2020-11-24
   
 Yu Zhiying (6p)
 Lu Jia (3p)
2020-11-24
   
 Yu Zhiying (6p)
 Lu Jia (3p)
2020-11-24
   
 Yu Zhiying (6p)
 Lu Jia (3p)
2020-11-24
   
 Yu Zhiying (6p)
 Lu Jia (3p)
2020-11-24
   
 Yu Zhiying (6p)
 Lu Jia (3p)
2020-11-24