Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

104       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Rin Kanketsu (7p)
2017-03-16
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Rin Kanketsu (7p)
2016-10-16
B+R
   
 Rin Kanketsu (7p)
 Ichiriki Ryo (7p)
2016-09-22
W+1.5
   
 Rin Kanketsu (7p)
 Otake Hideo (9p)
2016-06-02
W+R
   
 Awaji Shuzo (9p)
 Rin Kanketsu (7p)
2015-09-03
B+0.5
   
 Rin Kanketsu (7p)
2015-07-23
B+7.5
   
 Iyama Yuuta (9p)
 Rin Kanketsu (7p)
2015-07-16
B+R
   
 Rin Kanketsu (7p)
 Cho Chikun (9p)
2015-07-09
B+R
   
 Rin Kanketsu (7p)
2015-05-10
B+R
   
 Rin Kanketsu (7p)
 Ryu Shikun (9p)
2015-04-16
B+R
   
 Rin Kanketsu (7p)
2014-11-06
B+2.5
   
 Rin Kanketsu (7p)
 Ryu Shikun (9p)
2014-10-16
B+0.5
   
 Rin Kanketsu (7p)
2014-09-11
B+R
   
 Rin Kanketsu (7p)
2014-03-27
W+0.5
   
 Rin Kanketsu (7p)
2014-01-30
W+8.5
   
 Rin Kanketsu (7p)
2014-01-30
白胜8.5目
   
 Rin Kanketsu (7p)
 Cho Chikun (9p)
2014-01-16
B+R
   
 Rin Kanketsu (7p)
2013-11-28
B+R
   
 Goto Shungo (9p)
 Rin Kanketsu (7p)
2013-10-17
W+R
   
 O Rissei (9p)
 Rin Kanketsu (7p)
2013-04-18
B+5.5