Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

292       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Wang Yao (6p)
2022-07-18
B+R
   
 Tang Weixing (9p)
 Wang Yao (6p)
2022-06-18
B+R
   
 Niu Yutian (7p)
 Wang Yao (6p)
2018-06-11
W+R
   
 Wang Yao (6p)
 Shi Yue (9p)
2018-03-09
W+R
   
 Wang Yao (6p)
 Shi Yue (9p)
2018-03-09
W+R
   
 Wang Yao (6p)
 Liu Xing (7p)
2017-12-05
W+R
   
 Wang Yao (6p)
 Liu Zhaozhe (3p)
2017-07-20
W+Time
   
 Wang Yao (6p)
 Liu Zhaozhe (3p)
2017-07-20
W+Time
   
 Wang Yao (6p)
 Fan Yunruo (5p)
2017-04-17
W+R
   
 Kim Jinhyu (2p)
 Wang Yao (6p)
2017-03-26
B+R
   
 Hu Yaoyu (8p)
 Wang Yao (6p)
2016-06-25
B+R
   
 Wang Yao (6p)
 Zhang Yabo (4p)
2016-06-18
B+R
   
 Wang Yao (6p)
 Yun Junsang (9p)
2016-05-25
W+R
   
 Liao Yuanhe (3p)
 Wang Yao (6p)
2016-02-25
B+R
   
 Wang Yao (6p)
 Lee Wonyoung (5p)
2015-05-24
W+R
   
 Wang Yao (6p)
2015-05-06
B+R
   
 Wang Yao (6p)
 Yan Huan (5p)
2015-05-04
B+R
   
 Liu Xing (7p)
 Wang Yao (6p)
2015-05-03
W+R
   
 Wang Yao (6p)
 Tang Weixing (9p)
2015-01-20
W+R
   
 Peng Quan (7p)
 Wang Yao (6p)
2014-12-31
W+R