Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

80       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Li Xuanhao (6p)
 Zhao Zhelun (4p)
2017-04-17
B+R
   
 Qin Yuexin (3p)
 Zhao Zhelun (4p)
2013-06-05
B+R
   
 Gu Lingyi (5p)
 Zhao Zhelun (4p)
2012-07-05
B+R
   
 Nie Weiping (9p)
 Zhao Zhelun (4p)
2012-07-03
W+2.5
   
 Zhao Zhelun (4p)
 Tang Weixing (3p)
2012-06-26
W+R
   
 Zhao Zhelun (4p)
 Wang Lei (b) (8p)
2012-05-24
B+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Zhao Zhelun (4p)
2011-01-15
B+R
   
 Zhao Zhelun (4p)
2010-12-18
W+R
   
 Chang Hao (9p)
 Zhao Zhelun (3p)
2008-12-20
B+R
   
 Yu Bin (9p)
 Zhao Zhelun (4p)
2008-11-06
B+R
   
 Sun Li (3p)
 Zhao Zhelun (4p)
2008-08-29
B+5.5
   
 Zhao Zhelun (3p)
 Sun Li (3p)
2008-07-01
W+R
   
 Zhao Zhelun (3p)
 Chen Xiaonan (3p)
2008-06-21
B+R
   
 Zhao Zhelun (3p)
 Qiu Jun (8p)
2008-06-14
W+2.5
   
 Li Kang (6p)
 Zhao Zhelun (3p)
2008-06-05
B+3.5
   
 Zhao Zhelun (3p)
 Peng Liyao (4p)
2008-05-29
W+R
   
 Zhao Shouxun (5p)
 Zhao Zhelun (3p)
2008-05-24
W+R
   
 Shao Weigang (9p)
 Zhao Zhelun (3p)
2008-05-10
B+R
   
 Zhao Zhelun (3p)
 Peng Quan (7p)
2008-04-05
W+R
   
 Chen Yaoye (9p)
 Zhao Zhelun (3p)
2008-03-29
B+R