Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

495       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Li Xuanhao (9p)
 Gu Lingyi (9p)
2022-06-18
B+3.5
   
 Li Xuanhao (9p)
 Ke Jie (9p)
2022-06-18
W+R
   
 Li Xuanhao (9p)
 Fan Tingyu (9p)
2022-05-27
B+R
   
 Gu Zihao (9p)
 Li Xuanhao (9p)
2022-05-26
W+R
   
 Li Xuanhao (9p)
 Fan Tingyu (9p)
2022-04-29
B+R
   
 Xu Jiayang (9p)
 Li Xuanhao (9p)
2022-04-27
W+0.5
   
 Kim Jiseok (9p)
 Li Xuanhao (8p)
2022-01-12
W+R
   
 Li Xuanhao (8p)
 Peng Liyao (8p)
2021-12-28
W+R
   
 Li Xuanhao (8p)
 Fan Yin (8p)
2021-12-10
W+R
   
 Dang Yifei (9p)
 Li Xuanhao (8p)
2021-11-21
B+R
   
 Li Xuanhao (8p)
 Zhou Hexi (7p)
2021-09-30
B+R
   
 Li Xuanhao (8p)
 Yi Lingtao (8p)
2021-09-28
B+1.5
   
 Yi Lingtao (8p)
 Li Xuanhao (7p)
2021-07-28
B+R
   
 Yi Lingtao (8p)
 Li Xuanhao (7p)
2021-07-28
B+R
   
 Yi Lingtao (8p)
 Li Xuanhao (7p)
2021-07-28
B+R
   
 Lee Donghoon (9p)
 Li Xuanhao (8p)
2021-06-11
W+R
   
 Lee Donghoon (9p)
 Li Xuanhao (8p)
2021-06-11
W+R
   
 Zhao Chenyu (8p)
 Li Xuanhao (8p)
2021-06-09
B+R
   
 Zhao Chenyu (8p)
 Li Xuanhao (8p)
2021-06-09
B+R
   
 Li Xuanhao (8p)
 Xie Ke (9p)
2021-06-08
W+R