Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

230       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Fan Yin (8p)
 Xie Ke (9p)
2022-02-18
W+R
   
 Fan Yin (8p)
 Yang Dingxin (9p)
2022-02-16
B+R
   
 Yu Zhiying (7p)
 Fan Yin (8p)
2022-02-14
W+R
   
 Gu Zihao (9p)
 Fan Yin (8p)
2022-01-19
W+R
   
 Fan Yin (8p)
2022-01-13
W+R
   
 Fan Yin (8p)
 Ke Jie (9p)
2021-12-11
W+R
   
 Li Xuanhao (8p)
 Fan Yin (8p)
2021-12-10
W+R
   
 Shin Minjun (9p)
 Fan Yin (8p)
2021-09-28
W+R
   
 Chen Hao (6p)
 Fan Yin (8p)
2021-06-07
B+R
   
 Lee Donghoon (9p)
 Fan Yin (8p)
2021-05-07
B+R
   
 Fan Yin (8p)
 Xu Jiayang (9p)
2021-04-23
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Yin (8p)
2021-01-05
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Yin (8p)
2021-01-05
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Yin (8p)
2021-01-05
B+R
   
 Fan Yin (8p)
 Shi Yue (9p)
2020-12-16
W+0.5
   
 Wu Guangya (8p)
 Fan Yin (9p)
2020-12-14
W+R
   
 Wu Guangya (8p)
 Fan Yin (9p)
2020-12-14
W+R
   
 Fan Yin (8p)
 Xu Jiayang (8p)
2020-12-12
W+R
   
 Fan Yin (8p)
 Xu Jiayang (8p)
2020-12-12
W+R
   
 Zhang Tao (7p)
 Fan Yin (8p)
2020-12-08
B+R