Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

361       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Xu Jiayang (9p)
 Gu Zihao (9p)
2021-11-15
W+R
   
 Xu Jiayang (9p)
 Shin Jinseo (9p)
2021-09-29
W+R
   
 Dang Yifei (9p)
 Xu Jiayang (9p)
2021-09-28
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Tingyu (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Tingyu (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Zhou Hexi (7p)
2021-06-08
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Zhou Hexi (7p)
2021-06-08
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Guo Xinyi (5p)
2021-06-07
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Guo Xinyi (5p)
2021-06-07
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Guo Xinyi (5p)
2021-06-07
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Guo Xinyi (5p)
2021-06-07
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Guo Xinyi (5p)
2021-06-07
B+R
   
 Zhou Ruiyang (9p)
 Xu Jiayang (8p)
2021-05-12
W+R
   
 Zhou Ruiyang (9p)
 Xu Jiayang (8p)
2021-05-12
W+R
   
 Mao Ruilong (5p)
 Xu Jiayang (8p)
2021-05-08
W+R
   
 Yang Dingxin (9p)
 Xu Jiayang (8p)
2021-01-08
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Yin (8p)
2021-01-05
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Yin (8p)
2021-01-05
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Yin (8p)
2021-01-05
B+R
   
 Mi Yuting (9p)
 Xu Jiayang (8p)
2021-01-01
B+R