Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

377       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Tan Xiao (9p)
 Zhao Chenyu (9p)
2022-10-10
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Zhao Chenyu (9p)
2022-09-18
B+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Yang Kaiwen (8p)
2022-09-13
B+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Yang Kaiwen (8p)
2022-09-13
B+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Yang Kaiwen (8p)
2022-09-13
B+R
   
 Xie Erhao (9p)
 Zhao Chenyu (9p)
2022-09-13
B+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Yang Kaiwen (8p)
2022-09-13
B+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Yang Kaiwen (8p)
2022-09-13
B+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
2022-09-09
W+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Chen Zijian (7p)
2022-08-30
B+3.5
   
 Zhao Chenyu (9p)
 He Yuhan (6p)
2022-08-10
B+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Han Yizhou (8p)
2022-08-06
B+1.5
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Han Yizhou (8p)
2022-08-06
B+1.5
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Han Yizhou (8p)
2022-08-06
B+1.5
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Han Yizhou (8p)
2022-08-06
B+1.5
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Han Yizhou (8p)
2022-08-06
B+1.5
   
 Lian Xiao (9p)
 Zhao Chenyu (9p)
2022-08-04
W+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Byun Sangil (9p)
2022-08-03
W+R
   
 Dang Yifei (9p)
 Zhao Chenyu (9p)
2022-01-19
B+R
   
 Shi Yue (9p)
 Zhao Chenyu (9p)
2022-01-11
W+R