Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
248       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Yun Jongseob (3p)
2012-03-01
   
 Kim Jiseok (7p)
 Cho Hanseung (9p)
2012-03-01
   
2012-03-01
   
 Rin Kaiho (9p)
2012-03-01
   
 Cho U (9p)
 Iyama Yuuta (9p)
2012-03-01
   
 Otake Hideo (9p)
2012-03-01
   
2012-03-01
   
 O Meien (9p)
 Kato Atsushi (9p)
2012-03-01
   
 Yamada Kimio (9p)
2012-03-01
   
 Cho Sonjin (9p)
2012-03-01
   
2012-03-01
   
2012-03-01
   
 Okada Yumiko (6p)
2012-03-01
   
 Tajiri Yuto (3p)
 Ito Masashi (2p)
2012-03-01
   
2012-03-01
   
 Kono Rin (9p)
2012-03-01
   
 Kim Sujun (8p)
2012-03-01
   
 Yuki Satoshi (9p)
 Hane Naoki (9p)
2012-03-01
   
 Ko Iso (8p)
2012-03-01
   
 Takao Shinji (9p)
2012-03-01