Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
42       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 Yu Zhiying (6p)
 Cai Bihan (4p)
2020-04-01
B+R
   
 Li He (5p)
 Li Xiaoxi (4p)
2020-04-01
B+R
   
 Tao Ran (3p)
2020-04-01
B+R
   
 Li Xiaoxi (4p)
 Gao Xing (4p)
2020-04-02
B+R
   
 Wang Shuang (4p)
 Yu Zhiying (6p)
2020-04-02
W+1.5
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Wang Shuang (4p)
 Yu Zhiying (6p)
2020-04-02
W+1.5
   
 Shin Jinseo (9p)
 Kim Jiseok (9p)
2020-04-08
B+R
   
 Shin Jinseo (9p)
 Kim Jiseok (9p)
2020-04-08
B+R
   
 Li Qincheng (9p)
 Xu Jiayang (8p)
2020-04-08
W+0.5
   
 Yu Zhiying (6p)
 Zhou Ruiyang (9p)
2020-04-08
W+R
   
 Shin Jinseo (9p)
 Kim Jiseok (9p)
2020-04-08
B+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Zhou Ruiyang (9p)
2020-04-08
W+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Zhou Ruiyang (9p)
2020-04-08
W+R
   
 Dang Yifei (9p)
2020-04-10
W+R
   
 Xie Erhao (9p)
 Li Xuanhao (7p)
2020-04-11
W+R
   
 Xie Erhao (9p)
 Li Xuanhao (7p)
2020-04-11
W+R
   
 Xie Erhao (9p)
 Li Xuanhao (7p)
2020-04-11
W+R
   
 Tao Xinran (8p)
 Gu Zihao (9p)
2020-04-11
W+R
   
 Lian Xiao (9p)
 Xu Jiayang (8p)
2020-04-14
B+3.5