Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

54       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Kono Rin (9p)
 Cho U (9p)
2008-12-04
   
 Cho U (9p)
 Kono Rin (9p)
2008-11-20
   
 Kono Rin (9p)
 Cho U (9p)
2008-11-10
   
 Ko Iso (7p)
 Cho U (9p)
2008-09-11
   
 Ko Iso (7p)
 Hane Naoki (9p)
2008-08-14
   
 Cho U (9p)
 Cho Chikun (9p)
2008-07-24
   
 Cho Chikun (9p)
2008-06-26
   
 Ko Iso (7p)
2008-06-12
   
 Hane Naoki (9p)
 Ryu Shikun (9p)
2008-05-22
   
 Yuki Satoshi (9p)
2008-05-15
   
 Cho Chikun (9p)
2008-05-15
   
2008-05-08
   
 Takao Shinji (9p)
 Cho U (9p)
2008-04-24
   
 Otake Hideo (9p)
 Takao Shinji (9p)
2008-04-21
   
 Awaji Shuzo (9p)
2008-04-17
   
 Iyama Yuuta (7p)
 Ryu Shikun (9p)
2008-04-03
   
 Ko Iso (7p)
 Shuto Shun (5p)
2008-03-27
   
 Hane Naoki (9p)
2008-03-13
   
 Ishida Akira (9p)
 Hane Naoki (9p)
2008-02-14
   
 Cho U (9p)
 Kim Sujun (7p)
2008-01-31