Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

325       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Rin Kaiho (9p)
2019-04-05
B+0.5
   
 Rin Kaiho (9p)
2019-03-28
B+R
   
 Rin Kaiho (9p)
2019-03-28
B+R
   
 Rin Kaiho (9p)
2019-03-07
B+R
   
 Rin Kaiho (9p)
2019-03-07
B+R
   
 Nie Weiping (9p)
 Rin Kaiho (9p)
2018-12-03
B+6.5
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-11-29
B+R
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-10-11
B+3.5
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-09-20
W+R
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-09-20
W+R
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-09-20
W+R
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-08-02
W+2.5
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-08-02
W+2.5
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-07-19
B+2.5
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-07-01
B+R
   
 Ko Reibun (7p)
 Rin Kaiho (9p)
2018-04-19
B+6.5
   
 Ko Reibun (7p)
 Rin Kaiho (9p)
2018-04-19
B+6.5
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-04-12
B+R
   
 Rin Kaiho (9p)
2018-04-12
B+R
   
 Rin Kaiho (9p)
 Ito Masashi (4p)
2018-01-18
W+R