Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

27       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 Lu Jia (2p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-11-28
B+R
   
 Zhao Guanru (2p)
 Gao Xing (4p)
2019-08-12
B+R
   
 Cho Hyeyeon (9p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-06-25
B+R
   
 Cao Youyin (4p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-06-02
W+2.5
   
 Cao Youyin (4p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-06-02
W+2.5
   
 Cao Youyin (4p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-06-02
W+2.5
   
 Tang Yi (3p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-05-31
W+R
   
 Zhao Guanru (2p)
 Yu Zhiying (6p)
2019-04-10
W+R
   
 Zhao Guanru (2p)
 Shi Yulai (?)
2018-12-22
W+R
   
 Wang Yubo (2p)
 Zhao Guanru (2p)
2018-11-23
B+R
   
 Wang Yubo (2p)
 Zhao Guanru (2p)
2018-11-23
B+R
   
 Chen Yiming (3p)
2018-09-16
B+R
   
 Chen Yiming (3p)
2018-09-16
B+R
   
 Chen Yiming (3p)
2018-09-16
B+R
   
 Cai Bihan (3p)
2018-09-01
W+R
   
 Cai Bihan (3p)
2018-09-01
W+R
   
 Cai Bihan (3p)
2018-09-01
W+R
   
 Cai Bihan (3p)
2018-09-01
W+R
   
 Lu Jia (2p)
2018-08-29
W+R
   
 Lu Jia (2p)
2018-08-29
W+R