Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

675       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Jiang Weijie (9p)
 Wu Guangya (7p)
2021-09-30
B+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Zhao Chenyu (8p)
2021-07-27
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Zhao Chenyu (8p)
2021-07-27
W+R
   
 Ke Jie (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2021-06-11
W+R
   
 Ke Jie (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2021-06-11
W+R
   
 Ke Jie (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2021-06-11
W+R
   
 Ke Jie (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2021-06-11
W+R
   
 Ke Jie (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2021-06-11
W+R
   
 Xie Erhao (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2021-06-08
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Tao Xinran (9p)
2021-06-07
B+1.5
   
 Jiang Weijie (9p)
 Lian Xiao (7p)
2021-05-15
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Lian Xiao (7p)
2021-05-15
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Lian Xiao (7p)
2021-05-15
W+R
   
 Peng Liyao (7p)
 Jiang Weijie (9p)
2021-05-14
W+R
   
 Peng Liyao (7p)
 Jiang Weijie (9p)
2021-05-14
W+R
   
 Han Yizhou (8p)
 Jiang Weijie (9p)
2021-05-10
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Ding Hao (7p)
2021-05-08
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Ding Hao (7p)
2021-05-08
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Ding Hao (7p)
2021-05-08
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Gu Zihao (9p)
2020-12-23
W+R