Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

219       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Cai Bihan (3p)
2018-07-13
B+0.5
   
 Wang Chen (?)
 Fan Yin (7p)
2018-06-29
W+R
   
 Wang Chen (?)
 Zhou Heyang (9p)
2018-06-28
B+R
   
 Choi Jeong (9p)
2018-06-08
B+R
   
 Choi Jeong (9p)
2018-05-27
B+R
   
2018-05-17
B+R
   
 Moon Dowon (3p)
2018-05-12
W+R
   
 Wang Chen (?)
2018-05-01
W+R
   
 Wang Chen (?)
2018-05-01
W+R
   
 Oh Jeonga (3p)
2018-04-28
B+R
   
 Oh Jeonga (3p)
2018-04-28
B+R
   
 Wang Yubo (2p)
2018-04-25
B+R
   
 Wang Yubo (2p)
2018-04-25
B+R
   
 Wang Chen (?)
2018-04-21
B+1.5
   
 Wang Chen (?)
2018-04-21
B+1.5
   
 Choi Jeong (9p)
2018-03-20
B+R
   
 Choi Jeong (9p)
2018-03-20
B+R
   
 Chen Zijian (6p)
2018-03-12
W+R
   
 Chen Zijian (6p)
2018-03-12
W+R
   
 Gao Xing (4p)
2018-03-06
B+R