Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
298       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 Lee Yeongkyu (9p)
2013-06-05
W+R
   
 Kim Seongjae (5p)
2013-06-05
B+R
   
 Yuki Satoshi (9p)
2013-06-05
B+R
   
 Liu Xing (7p)
 Cao Dayuan (9p)
2013-06-05
B+R
   
 Shan Ziteng (3p)
 Hu Yuefeng (5p)
2013-06-05
W+R
   
 Ding Wei (9p)
 Yu Zhiying (4p)
2013-06-05
B+R
   
 Gu Lingyi (5p)
2013-06-05
B+0.5
   
 Fang Hao (4p)
 Dang Yifei (4p)
2013-06-05
W+R
   
 Hu Ranmin (3p)
 Gan Siyang (4p)
2013-06-05
W+2.5
   
 Hu Yuqing (?)
 Yang Dong (4p)
2013-06-05
B+R
   
 Kong Jie (9p)
 Wang Jiankun (7p)
2013-06-05
黑棋超时胜
   
 Luo Xihe (9p)
 Li Haojie (5p)
2013-06-05
B+R
   
 Lian Xiao (4p)
 Cao Xiaoyang (4p)
2013-06-05
B+R
   
 Fu Chong (6p)
 An Dongxu (4p)
2013-06-05
W+R
   
 Pan Fei (5p)
 Zhu Songli (6p)
2013-06-05
B+R
   
 Qin Yuexin (3p)
 Zhao Zhelun (4p)
2013-06-05
B+R
   
 Chang Hao (9p)
2013-06-05
W+R
   
 Yin Hang (4p)
 Zhou Hexi (4p)
2013-06-05
W+R
   
 Yang Dingxin (3p)
 Zhang Yabo (4p)
2013-06-05
B+R
   
 Song Ronghui (5p)
 Li Xuanhao (4p)
2013-06-05
W+R