Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

51447       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Fan Yin (8p)
 Fan Tingyu (9p)
2022-08-11
W+R
   
 Xie Ke (9p)
 Shin Minjun (9p)
2022-08-11
B+R
   
 Zhou Ruiyang (9p)
 Shin Jinseo (9p)
2022-08-11
W+R
   
 Lian Xiao (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2022-08-11
B+R
   
 Kang Dongyun (9p)
 Xie Erhao (9p)
2022-08-11
B+R
   
 Ding Hao (9p)
 Ke Jie (9p)
2022-08-11
B+R
   
 Yi Lingtao (8p)
 Li Qincheng (9p)
2022-08-11
W+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Li Xuanhao (9p)
2022-08-11
W+R
   
 Lee Jihyun (9p)
 Chen Xian (8p)
2022-08-11
W+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Li Xuanhao (9p)
2022-08-11
W+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Li Xuanhao (9p)
2022-08-11
W+R
   
 Lian Xiao (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2022-08-11
B+R
   
 Lian Xiao (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2022-08-11
B+R
   
 Kang Dongyun (9p)
 Xie Erhao (9p)
2022-08-11
B+R
   
 Kang Dongyun (9p)
 Xie Erhao (9p)
2022-08-11
B+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Li Xuanhao (9p)
2022-08-11
W+R
   
 Ke Jie (9p)
 Xu Jiayang (9p)
2022-08-10
B+R
   
 Ke Jie (9p)
 Xu Jiayang (9p)
2022-08-10
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Yang Kaiwen (8p)
2022-08-10
W+0.5
   
 Wang Zejin (6p)
 Yang Kaiwen (8p)
2022-08-10
W+0.5