Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

50699       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Yi Lingtao (8p)
 Li Xuanhao (7p)
2021-07-28
B+R
   
 Chen Xian (8p)
 Shi Yue (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Ding Hao (7p)
 Tang Weixing (9p)
2021-07-28
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Tingyu (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Chen Xian (8p)
 Shi Yue (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Lian Xiao (9p)
 Tan Xiao (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Tingyu (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Li Qincheng (9p)
 Yang Dingxin (9p)
2021-07-28
B+R
   
 Xie Erhao (9p)
 Li Weiqing (8p)
2021-07-28
W+R
   
 Yi Lingtao (8p)
 Li Xuanhao (7p)
2021-07-28
B+R
   
 Li Qincheng (9p)
 Yang Dingxin (9p)
2021-07-28
B+R
   
 Ding Hao (7p)
 Tang Weixing (9p)
2021-07-28
B+R
   
 Lian Xiao (9p)
 Tan Xiao (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Chen Xian (8p)
 Shi Yue (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Chen Xian (8p)
 Shi Yue (9p)
2021-07-28
W+R
   
 Yi Lingtao (8p)
 Li Xuanhao (7p)
2021-07-28
B+R
   
 Gu Zihao (9p)
2021-07-27
B+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Zhao Chenyu (8p)
2021-07-27
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Zhao Chenyu (8p)
2021-07-27
W+R
   
 Gu Zihao (9p)
2021-07-27
B+R