Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

50772       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Tao Xinran (9p)
 Yang Dingxin (9p)
2021-12-24
W+0.5
   
 Oh Yujin (7p)
 Wang Yubo (4p)
2021-12-24
B+1.5
   
 Li He (5p)
 Kim Hyeoimin (9p)
2021-12-24
B+R
   
 Gu Zihao (9p)
 Xie Erhao (9p)
2021-12-24
B+R
   
 Wang Shuang (4p)
 Zhan Ying (2p)
2021-12-24
B+R
   
 Mi Yuting (9p)
 Gu Zihao (9p)
2021-12-21
W+R
   
 Mi Yuting (9p)
 Gu Zihao (9p)
2021-12-20
B+R
   
 Gu Zihao (9p)
 Mi Yuting (9p)
2021-12-19
B+R
   
 Ke Jie (9p)
 Ding Hao (9p)
2021-12-12
W+R
   
 Fan Yin (8p)
 Ke Jie (9p)
2021-12-11
W+R
   
 Ding Hao (9p)
 Mi Yuting (9p)
2021-12-11
B+R
   
 Tan Xiao (9p)
 Ding Hao (9p)
2021-12-10
W+R
   
 Mi Yuting (9p)
 Shi Yue (9p)
2021-12-10
B+R
   
 Li Xuanhao (8p)
 Fan Yin (8p)
2021-12-10
W+R
   
 Ke Jie (9p)
 Tao Xinran (9p)
2021-12-10
B+R
   
 Gu Zihao (9p)
 Hsu Chiayuan (9p)
2021-12-08
B+R
   
 Gu Zihao (9p)
2021-12-06
W+R
   
 Yu Zhiying (7p)
 Choi Jeong (9p)
2021-12-04
W+R
   
 Choi Jeong (9p)
 Yu Zhiying (7p)
2021-12-03
B+R
   
 Yu Zhiying (7p)
 Choi Jeong (9p)
2021-12-02
B+R