Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

53671       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Xie Ke (?)
 Chen Yaoye (?)
2024-05-29
W+R
   
2024-05-29
W+R
   
 Mi Yuting (?)
2024-05-29
B+R
   
 He Yuhan (?)
2024-05-29
W+1.25
   
2024-05-29
W+R
   
 Zhang Tao (?)
2024-05-29
B+R
   
 Xu Jiayang (?)
 Gu Zihao (?)
2024-05-29
B+R
   
 Gu Lingyi (?)
 Lian Xiao (?)
2024-05-29
W+0.25
   
 Ding Hao (?)
2024-05-29
B+R
   
 Fan Yin (?)
2024-05-29
B+R
   
 Ke Jie (?)
 Yi Lingtao (?)
2024-05-27
W+R
   
 Dang Yifei (?)
2024-05-27
W+1.25
   
2024-05-27
W+R
   
 Peng Liyao (?)
 Gu Lingyi (?)
2024-05-27
W+0.25
   
 Mi Yuting (?)
 Wang Zejin (?)
2024-05-27
B+0.75
   
 Fan Tingyu (?)
 Shi Yue (?)
2024-05-27
W+R
   
 Chen Yaoye (?)
2024-05-27
W+R
   
2024-05-27
W+R
   
 Li Xuanhao (?)
2024-05-27
B+R
   
2024-05-27
W+R