Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

44894       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Suzuki Ayumi (7p)
2018-12-09
B+1.5
   
 Shuto Shun (7p)
2018-12-09
W+R
   
2018-12-09
B+1.5
   
 Akiyama Jiro (9p)
2018-12-09
B+7.5
   
 Cho Riyu (8p)
2018-12-09
W+R
   
2018-12-09
W+0.5
   
 Shuto Shun (7p)
2018-12-09
W+R
   
 O Yuinin (5p)
2018-12-09
W+R
   
 Ohba Junya (7p)
2018-12-09
B+R
   
 Suzuki Ayumi (7p)
 Akiyama Jiro (9p)
2018-12-09
W+R
   
 Cho Riyu (8p)
2018-12-09
B+R
   
2018-12-09
B+1.5
   
 Rin Kanketsu (8p)
2018-12-09
B+R
   
2018-12-08
W+2.5
   
 O Yuinin (5p)
 Ohba Junya (7p)
2018-12-08
W+R
   
 Shuto Shun (7p)
 Akiyama Jiro (9p)
2018-12-08
W+R
   
 Cho Riyu (8p)
2018-12-08
B+R
   
 Rin Kanketsu (8p)
2018-12-08
B+R
   
2018-12-08
W+R
   
 Suzuki Ayumi (7p)
2018-12-08
W+R