Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
87       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Li He (5p)
 Li Xiaoxi (4p)
2020-04-01
B+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Cai Bihan (4p)
2020-04-01
B+R
   
 Li He (5p)
 Li Xiaoxi (4p)
2020-04-01
B+R
   
 Tao Ran (3p)
2020-04-01
B+R
   
 Wang Shuang (4p)
 Yu Zhiying (6p)
2020-04-02
W+1.5
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Li Xiaoxi (4p)
 Gao Xing (4p)
2020-04-02
B+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Wang Shuang (4p)
 Yu Zhiying (6p)
2020-04-02
W+1.5
   
 Li Xiaoxi (4p)
 Gao Xing (4p)
2020-04-02
B+R
   
 Wang Shuang (4p)
 Yu Zhiying (6p)
2020-04-02
W+1.5
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Wang Shuang (4p)
 Yu Zhiying (6p)
2020-04-02
W+1.5
   
 Wang Shuang (4p)
 Yu Zhiying (6p)
2020-04-02
W+1.5
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Shin Jinseo (9p)
 Kim Jiseok (9p)
2020-04-08
B+R
   
 Shin Jinseo (9p)
 Kim Jiseok (9p)
2020-04-08
B+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Zhou Ruiyang (9p)
2020-04-08
W+R
   
 Yu Zhiying (6p)
 Zhou Ruiyang (9p)
2020-04-08
W+R