Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

103       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Rui Naiwei (9p)
2020-04-02
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Wang Shuang (3p)
2018-05-24
W+R
   
 Tao Ran (2p)
 Zheng Yan (2p)
2018-03-22
W+1.5
   
 Tao Ran (2p)
 Zheng Yan (2p)
2018-03-22
W+1.5
   
 Zheng Yan (2p)
 Tao Ran (2p)
2017-11-18
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Tao Ran (2p)
2017-11-18
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Hei Jiajia (7p)
2017-11-04
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Yu Zhiying (6p)
2017-10-25
W+R
   
 Wang Yubo (2p)
 Zheng Yan (2p)
2017-09-13
W+R
   
 Zhang Zihan (3p)
 Zheng Yan (2p)
2017-07-14
W+R
   
 Zhang Zihan (3p)
 Zheng Yan (2p)
2017-07-14
W+R
   
 Zhang Zihan (3p)
 Zheng Yan (2p)
2017-07-14
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Cao Youyin (3p)
2017-06-24
W+R
   
 Zheng Yan (2p)
 Zhang Zihan (2p)
2016-10-29
B+R
   
 Gao Xing (2p)
 Zheng Yan (2p)
2016-09-13
B+3.5
   
 Zheng Yan (2p)
 Zhang Peipei (2p)
2016-09-03
W+R