Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

1646       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Gu Lingyi (?)
2024-02-03
   
 Gu Lingyi (?)
2024-01-30
   
 Gu Lingyi (?)
2024-01-26
   
 Gu Lingyi (?)
2024-01-22
   
 Gu Lingyi (?)
 Yu Zhiying (?)
2024-01-13
   
 Gu Lingyi (?)
2024-01-10
   
 Wu Guangya (?)
 Gu Lingyi (?)
2024-01-05
   
 Yan Huan (?)
 Gu Lingyi (?)
2023-12-23
   
 Gu Lingyi (?)
 Chen Yusen (?)
2023-12-21
   
 Gu Lingyi (?)
 Kim Jiseok (?)
2023-11-28
   
 Gu Li (?)
 Cao Dayuan (?)
2023-11-10
   
 Gu Li (?)
 Yu Bin (?)
2023-11-09
   
 Wang Runan (?)
 Gu Li (?)
2023-11-09
   
 Gu Lingyi (?)
 Lian Xiao (?)
2023-11-06
   
 Gu Lingyi (?)
 Lian Xiao (?)
2023-11-06
   
 Gu Lingyi (?)
2023-11-04
   
 Gu Lingyi (?)
2023-11-02
   
 Peng Liyao (?)
 Gu Lingyi (?)
2023-11-02
   
 Kong Jie (?)
 Gu Li (?)
2023-10-15
   
 Luo Xihe (?)
 Gu Li (?)
2023-10-14