Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

129       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Rong Yi (7p)
 Yi Lingtao (7p)
2021-06-07
W+R
   
 Jiang Qirun (6p)
 Rong Yi (7p)
2021-05-12
W+R
   
 Rong Yi (7p)
 Tuo Jiaxi (9p)
2021-05-11
B+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Rong Yi (7p)
2021-05-10
B+R
   
 Rong Yi (7p)
 Li Xiangyu (5p)
2021-05-08
B+R
   
 Rong Yi (7p)
2021-05-07
W+R
   
 Rong Yi (7p)
2021-05-07
W+R
   
 Rong Yi (7p)
2021-05-07
W+R
   
 Ke Jie (9p)
 Rong Yi (7p)
2020-12-14
B+R
   
 Yi Lingtao (8p)
 Rong Yi (6p)
2020-08-31
B+R
   
 Xie Ke (8p)
 Rong Yi (6p)
2020-08-29
W+R
   
 Xie Ke (8p)
 Rong Yi (6p)
2020-08-29
W+R
   
 Xie Ke (8p)
 Rong Yi (6p)
2020-08-29
W+R
   
 Rong Yi (6p)
 Li Xiangyu (5p)
2020-08-25
B+R
   
 Rong Yi (6p)
 Li Xiangyu (5p)
2020-08-25
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Rong Yi (6p)
2020-08-24
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Rong Yi (6p)
2020-08-24
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Rong Yi (6p)
2020-08-24
W+R
   
 Rong Yi (7p)
 Dang Yifei (9p)
2020-03-19
B+R
   
 Rong Yi (7p)
 Dang Yifei (9p)
2020-03-19
B+R