Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

395       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Rong Yi (6p)
 Niu Yutian (7p)
2018-06-19
   
 Niu Yutian (7p)
 Liu Xing (7p)
2018-06-18
   
 Niu Yutian (7p)
 Liu Xing (7p)
2018-06-18
   
 Niu Yutian (7p)
 Ida Athushi (8p)
2018-06-13
   
 Niu Yutian (7p)
 Wang Yao (6p)
2018-06-11
   
 Shi Yue (9p)
 Niu Yutian (7p)
2018-04-09
   
 Shi Yue (9p)
 Niu Yutian (7p)
2018-04-09
   
 Niu Yutian (7p)
 An Sungjoon (8p)
2017-11-30
   
 Niu Yutian (7p)
 Li Ming (6p)
2017-10-30
   
 Cai Jing (6p)
 Niu Yutian (7p)
2017-10-28
   
 Cai Jing (6p)
 Niu Yutian (7p)
2017-10-28
   
 Liao Yuanhe (6p)
 Niu Yutian (7p)
2017-09-29
   
 Niu Yutian (7p)
 Sun Tengyu (7p)
2017-09-13
   
 Niu Yutian (7p)
 Xie Erhao (5p)
2017-09-02
   
 Niu Yutian (7p)
 Mi Yuting (9p)
2017-08-31
   
 Zhang Li (6p)
 Niu Yutian (7p)
2017-08-22
   
 Li Xuanhao (7p)
 Niu Yutian (7p)
2017-08-15
   
 Li Xuanhao (7p)
 Niu Yutian (7p)
2017-08-15
   
 Niu Yutian (7p)
 Fan Yin (6p)
2017-08-14
   
 Ding Hao (5p)
 Niu Yutian (7p)
2017-08-14