Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

208       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Zhou Ruiyang (9p)
 Wang Zejin (6p)
2021-06-08
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Chen Xian (8p)
2021-05-08
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Chen Xian (8p)
2021-05-08
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Jiang Qirun (6p)
2020-12-17
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Jiang Qirun (6p)
2020-12-17
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Kang Dongyun (9p)
2020-12-12
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Kang Dongyun (9p)
2020-12-12
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Kang Dongyun (9p)
2020-12-12
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Yi Lingtao (8p)
2020-12-11
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Yi Lingtao (8p)
2020-12-11
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Yi Lingtao (8p)
2020-12-11
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Yi Lingtao (8p)
2020-12-11
B+R
   
 Zhang Tao (7p)
 Wang Zejin (6p)
2020-12-06
W+0.5
   
 Zhang Tao (7p)
 Wang Zejin (6p)
2020-12-06
W+0.5
   
 Zhang Tao (7p)
 Wang Zejin (6p)
2020-12-06
W+0.5
   
 Wang Zejin (6p)
 Li Xuanhao (7p)
2020-09-01
B+3.5
   
 Wang Zejin (6p)
 Li Xuanhao (7p)
2020-09-01
B+3.5
   
 Wang Zejin (6p)
 Li Xuanhao (7p)
2020-09-01
B+3.5
   
 Wang Zejin (6p)
 Li Xuanhao (7p)
2020-09-01
B+3.5
   
 Wang Zejin (6p)
 Li Xuanhao (7p)
2020-09-01
B+3.5