Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

32852       KR-Council Russia 2011   SMI Karsinta 2011-II   

Black
White
Game date
Game result
View
 Cai Wenchi (3p)
 Wang Yixin (3p)
2015-06-04
W+R
   
 Xie Ke (?)
 Wang Qun (8p)
2015-06-04
B+R
   
 Yu Zhiying (5p)
 Kim Jinhyu (2p)
2015-06-03
W+R
   
 Liao Yuanhe (2p)
 Shin Jinseo (3p)
2015-06-03
W+R
   
 Zhao Chenyu (4p)
 Choi Jeong (5p)
2015-06-03
B+R
   
 Yu Zhiying (5p)
 Choi Jeong (5p)
2015-06-03
W+R
   
 Kim Jinhyu (2p)
 Liao Yuanhe (2p)
2015-06-03
W+R
   
 Zhao Chenyu (4p)
 Shin Jinseo (3p)
2015-06-03
W+R
   
 Gu Li (9p)
 Zhou Ruiyang (9p)
2015-06-03
B+3.5
   
 Gu Li (9p)
 Zhou Ruiyang (9p)
2015-06-03
B+3.5
   
 Wang Qun (8p)
 Dong Ming (2p)
2015-06-03
B+R
   
 Yu Zhiying (5p)
 Kim Jinhyu (2p)
2015-06-03
W+R
   
 Zhao Chenyu (4p)
 Choi Jeong (5p)
2015-06-03
B+R
   
 Yu Zhiying (5p)
 Choi Jeong (5p)
2015-06-03
W+R
   
 Kim Jinhyu (2p)
 Liao Yuanhe (2p)
2015-06-03
W+R
   
 Zhao Chenyu (4p)
 Shin Jinseo (3p)
2015-06-03
W+R
   
 Liao Yuanhe (2p)
 Shin Jinseo (3p)
2015-06-03
W+R
   
 Iyama Yuuta (9p)
2015-06-03
W+R
   
 Iyama Yuuta (9p)
2015-06-03
W+R
   
 Wang Qun (8p)
 Dong Ming (2p)
2015-06-03
B+R