Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

27       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Lu Jia (2p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-11-28
B+R
   
 Zhao Guanru (2p)
 Gao Xing (4p)
2019-08-12
B+R
   
 Cho Hyeyeon (9p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-06-25
B+R
   
 Cao Youyin (4p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-06-02
W+2.5
   
 Cao Youyin (4p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-06-02
W+2.5
   
 Cao Youyin (4p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-06-02
W+2.5
   
 Tang Yi (3p)
 Zhao Guanru (2p)
2019-05-31
W+R
   
 Zhao Guanru (2p)
 Yu Zhiying (6p)
2019-04-10
W+R
   
 Zhao Guanru (2p)
 Shi Yulai (?)
2018-12-22
W+R
   
 Wang Yubo (2p)
 Zhao Guanru (2p)
2018-11-23
B+R
   
 Wang Yubo (2p)
 Zhao Guanru (2p)
2018-11-23
B+R
   
 Chen Yiming (3p)
2018-09-16
B+R
   
 Chen Yiming (3p)
2018-09-16
B+R
   
 Chen Yiming (3p)
2018-09-16
B+R
   
 Cai Bihan (3p)
2018-09-01
W+R
   
 Cai Bihan (3p)
2018-09-01
W+R
   
 Cai Bihan (3p)
2018-09-01
W+R
   
 Cai Bihan (3p)
2018-09-01
W+R
   
 Lu Jia (2p)
2018-08-29
W+R
   
 Lu Jia (2p)
2018-08-29
W+R