Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
180       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Cho U (9p)
2009-02-01
   
 Terayama Rei (1p)
2009-02-02
   
2009-02-02
   
2009-02-02
   
 Iyama Yuuta (8p)
2009-02-02
   
 Yamada Kimio (9p)
 Tamai Shin (2p)
2009-02-02
   
 Osawa Kenro (1p)
 Cho Sonjin (9p)
2009-02-02
   
2009-02-02
   
 Rui Naiwei (9p)
2009-02-02
   
2009-02-04
   
 Cho Chien (1p)
 Kato Keiko (6p)
2009-02-04
   
2009-02-05
   
2009-02-05
   
 Chinen Kaori (4p)
 Osawa Narumi (3p)
2009-02-05
   
 Wang Jingyi (1p)
 Asano Yasuko (2p)
2009-02-05
   
 Yuki Satoshi (9p)
2009-02-05
   
 Cho Riyu (7p)
 Iyama Yuuta (8p)
2009-02-05
   
 Kono Rin (9p)
 Rin Shien (7p)
2009-02-05
   
 Takao Shinji (9p)
2009-02-05
   
 Otake Hideo (9p)
2009-02-05