Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

493       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Kato Yuuki (6p)
 Yamada Kimio (9p)
2019-04-25
   
 Han Zenki (8p)
 Yamada Kimio (9p)
2019-04-18
   
 Kitano Ryo (8p)
 Yamada Kimio (9p)
2019-04-04
   
 Yamada Kimio (9p)
 Cho Chikun (9p)
2019-03-28
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-12-20
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-12-20
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-12-20
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-12-20
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-11-15
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-11-15
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-11-15
   
 Ogata Masaki (9p)
 Yamada Kimio (9p)
2018-10-18
   
 Ogata Masaki (9p)
 Yamada Kimio (9p)
2018-10-18
   
 Yuki Satoshi (9p)
 Yamada Kimio (9p)
2018-09-24
   
 Yamada Kimio (9p)
 Ishii Kunio (9p)
2018-09-20
   
 Yamada Kimio (9p)
 Ishii Kunio (9p)
2018-09-20
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-08-09
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-08-09
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-08-09
   
 Yuki Satoshi (9p)
 Yamada Kimio (9p)
2018-07-05