Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

17       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Kato Yuuki (6p)
 Yamada Kimio (9p)
2019-04-25
W+5.5
   
 Kato Yuuki (6p)
 Yamada Kimio (9p)
2015-02-26
B+R
   
 Rin Shien (7p)
 Kato Yuuki (6p)
2013-11-11
B+3.5
   
 Kato Yuuki (6p)
 Yamada Kimio (9p)
2013-05-09
W+R
   
 Ida Athushi (3p)
 Kato Yuuki (6p)
2012-11-12
B+6.5
   
 Yamada Kimio (9p)
 Kato Yuuki (6p)
2011-09-08
B+0.5
   
 Kato Yuuki (5p)
2011-01-13
W+R
   
 Kato Yuuki (5p)
2010-09-30
B+0.5
   
 Kato Yuuki (5p)
2009-01-15
B+R
   
 Kato Yuuki (5p)
 Iyama Yuuta (7p)
2007-05-31
W+2.5
   
 Lee Ishu (2p)
 Kato Yuuki (5p)
2007-05-10
W+R
   
 Kato Yuuki (5p)
2007-02-01
B+1.5
   
 Kato Yuuki (5p)
2007-01-11
W+0.5
   
 Kato Yuuki (5p)
2006-05-25
B+R
   
 Fujii Shuhya (6p)
 Kato Yuuki (5p)
2006-01-19
W+R
   
 Kato Yuuki (5p)
 Tamai Shin (1p)
2005-09-13
B+R
   
 Kato Yuuki (4p)
 Ko Iso (3p)
2005-02-17
W+R