Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
425       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
2018-11-01
B+R
   
2018-11-01
B+R
   
 Hane Naoki (9p)
2018-11-01
W+1.5
   
 Hane Naoki (9p)
2018-11-01
W+1.5
   
 Osawa Narumi (4p)
2018-11-01
B+1.5
   
 Kato Tomoko (6p)
 Otake Hideo (9p)
2018-11-01
W+R
   
2018-11-01
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2018-11-01
B+R
   
 Kono Rin (9p)
2018-11-01
B+R
   
 Ichiriki Ryo (8p)
2018-11-01
W+R
   
 Hane Naoki (9p)
2018-11-01
W+1.5
   
 Ryu Shikun (9p)
2018-11-01
W+1.5
   
 Rin Kanketsu (8p)
2018-11-01
B+2.5
   
 Ichiriki Ryo (8p)
2018-11-01
W+R
   
 Ichiriki Ryo (8p)
2018-11-01
W+R
   
 Kato Tomoko (6p)
 Otake Hideo (9p)
2018-11-01
W+R
   
 Hane Naoki (9p)
2018-11-01
W+1.5
   
 Hane Naoki (9p)
2018-11-01
W+1.5
   
 Hane Naoki (9p)
2018-11-01
W+1.5
   
 Hei Jiajia (7p)
 Xie Yimin (6p)
2018-11-01
B+0.5